menu 
 ehealth 

Nieuwsbrief

Griepprikken

Afgelopen jaar waren we laat met het opstarten van de jaarlijkse griepprikcampagne en een aantal van u hebben we daardoor nog niet bereikt. Mocht u, als u een indicatie daartoe heeft, alsnog een griepprik willen hebben, kom dan even langs op de huisartsenpraktijk. De griepepidemie lijkt nog niet echt losgebroken, dus het is nog steeds de moeite waard.

 

Aansluiting op LSP (Landelijk Schakel Punt)

LSP staat voor uitwisseling van uw gegevens tussen zorgverleners. Dat kan soms van levensbelang zijn, mocht u bijvoorbeeld met spoed moeten worden opgenomen. Alleen zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakel Punt uw belangrijkste medische gegevens inzien. Het systeem is daarvoor voldoende beveiligd.

Wij willen vanaf 2020 graag voor iedereen, die dat wil, deze mogelijkheid aanbieden.

Vier mogelijkheden om uw toestemming kenbaar te maken:

  1. Via de website van de praktijk.
  2. Invullen van het toestemmingsformulier uit de informatiefolder LSP, en deze in te leveren bij de assistente (informatiefolders zijn verkrijgbaar op de praktijk).
  3. Toestemming geven via de portal van: www.volgjezorg.nl
  4. Een mondelinge toestemming aan de assistente.

 

OLVG en inzage in uw gegevens

Na de invoering van de privacywetgeving in 2018 zijn ook de regels van het OLVG veranderd en kan uw huisarts alleen uw gegevens nog inzien nadat u persoonlijk toestemming daarvoor hebt gegeven. U kunt dat doen of bij de inschrijfbalie van het OLVG of via uw “MIJN-OLVG”. Het is handig dat uw huisarts uw gegevens kan inzien, zeker als blijkt dat een bepaalde brief van de specialist niet is ontvangen.

 

OPEN-PROGRAMMA

Er wordt hard aan gewerkt om met ingang van juli 2020 aan iedereen die in de huisartsenpraktijk staat ingeschreven toegang te verlenen om rechtstreeks uw uitslagen en brieven in te kunnen zien in het bestand van de huisarts. Hoe het er precies uit zal gaan zien moet nog blijken. Maar we komen daarop terug als het zover is.

 

Bloedafname locatie OLVG/SALT met uitbreiding openingstijden

 

Sinds februari 2018 is op onze huisartsenpraktijk een priklocatie van het OLVG/SALT aanwezig. U kunt daar nu op elke werkdag terecht tussen 08.00 en 11.30 uur. Er is geen wachttijd. U dient zich wel te kunnen legitimeren.

Daarnaast zal met ingang van januari 2020 een mogelijkheid komen om via SALT een vaginale ECHO te laten maken door een gynaecoloog bij ons op de huisartsenpraktijk. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van de eigen huisarts.

Mensen van buiten onze huisartsenpraktijk zijn ook van harte welkom.

 

Nieuwe privacywetgeving

Velen hebben nog niet de route gevonden om beveiligd te mailen met de huisartsenpraktijk. De beveiligde route gaat via de website of door een antwoord te sturen als u een beveiligde mailbericht van de huisartsenpraktijk heeft ontvangen via zorgmail.

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet officieel ingevoerd en dat houdt in dat wij, als praktijkmedewerkers, geen inhoudelijke mails meer via de gewone huisartsenpraktijk mail mogen beantwoorden.

Met uw vraag kunt u twee wegen bewandelen:

  1. Telefonisch contact te zoeken met de praktijk en uw vraag voor te leggen.
  2. Gebruik te maken van de emailservice via de website van de huisartsenpraktijk, zie ‘contact’,  links onder op de websitepagina.

 

Stagiaires

Naast een jonge huisarts in opleiding, Catherine Puylaerts, kent de praktijk ook doktersassistentes in opleiding. Vanaf februari 2020 zal Gail Groenewegen als nieuwe stagiaire mee gaan werken in het assistententeam van de praktijk.

 

Uitbreiding team

Vanaf januari 2020 is het assistententeam uitgebreid met extra assistentie. Tirsa Joosten zal meedraaien op de maandag en bij vakanties.

Daarnaast gaat op dinsdagavond Job Merkies meedraaien als POH-GGZ.

 

Bereikbaarheid huisartsenpraktijk Heijnen

De huisartsenpraktijk is elke werkdag van 08.00-17.00 uur bereikbaar. Tussen 11.00-13.00 en na 16.30 uur is de huisartsenpraktijk telefonisch niet bereikbaar en is de voordeur gesloten. De assistentes kunnen dan ongestoord hun werk verrichten. Zoals het verwerken van de post, het uitschrijven van de herhaalrecepten, het verrichten van medische handelingen, etc.. Wij lunchen tussen 12.30-13.00 uur. De telefoon is daarom gedurende deze uren alleen voor spoedgevallen bereikbaar. Wij stellen het op prijs als u hier rekening mee wilt houden.