menu 
 ehealth 

NIEUWSBRIEF - CORONA-MAART 2020 Het spreekuur bij Huisartsenpraktijk Heijnen zal met ingang vanaf 16 maart 2020 anders georganiseerd worden i.v.m. Corona risico/preventie maatregelen.

Belangrijk Nieuws:

Het spreekuur bij Huisartsenpraktijk Heijnen zal met ingang vanaf 16 maart 2020  anders georganiseerd worden i.v.m. Corona risico/preventie maatregelen.

 

Per 16 maart is er geen regulier spreekuur meer op de praktijk.

Wij vragen u om niet zelf afspraken te maken via de website en niet naar de praktijk te komen, ONGEACHT DE KLACHT.

Dit is om besmettingsgevaar van medewerkers en patiënten te minimaliseren. 

Hiervoor in de plaats komen zoveel mogelijk telefonische - of internet -of video-afspraken.

Heeft u reeds een afspraak staan dan zal deze dus automatisch worden omgezet naar een telefonische, internet of een video-afspraak.

 

Dit alles doen wij omdat wij het risico op verspreiding van Corona willen beperken.

· Denkt u besmet te zijn met het Corona virus? Of heeft u vragen? Bel of mail dan de praktijk en kom NIET langs.             

· Heeft u luchtwegklachten als hoesten, verkoudheid en keelpijn en wel/geen koorts. Blijf dan thuis en beperk contact met anderen en ga niet langs ouderen. Er wordt momenteel NIET meer getest op het Coronavirus.

· Neem contact met ons op als uw benauwdheid toeneemt, als uw koorts oploopt ondanks paracetamol gebruik, of als u zich zieker voelt. 

· Voorkom besmetting van virussen: 

o   Was regelmatig uw handen.

o   Nies en hoest in uw elleboog.

o   Schud geen handen

o   Gebruik papieren zakdoekjes.

 

Over afspraken bij POH-S en POH-GGZ. (Petra/ Annemiek of Job)

Uw reeds geplande afspraak met de POH wordt automatisch omgezet naar een telefonisch  of internet consult op het tijdstip van de oorspronkelijke afspraak. De POH belt u.  

Bij vragen kan u uiteraard contact met ons opnemen.

SALT/OLVG

Met ingang van 16 maart stopt SALT met de priklocatie op de Koestraat. Voor bloedafname kan u dan alleen nog terecht op het OLVG, Spuistraat 239, OLVG Oost, Oosterparkstraat  en OLVG West.

 

Contact met de praktijk:

De druk op de gezondheidszorg is momenteel erg hoog.

Als u denkt dat u een dokter nodig hebt, bel dan de praktijk om te overleggen. Ook online kan vanuit de praktijk u via Zoom een video-consult worden aangeboden

Onze praktijk is goed toegerust om u online te kunnen helpen.

Via de website: https://huisartsheijnen.nl  kunt u ook laagdrempelig met ons overleggen. Hiervoor moet u wel een account aanmaken. U kan dan onderstaande zaken online met ons regelen:

  • Een E-consult versturen met een medische vraag en eventueel een foto erbij.

  • Herhaalrecepten aanvragen

Via Zorgmail kan u:

  • Recente uitslagen ontvangen voorzien van het commentaar van de dokter.

 

Alvast dank voor uw begrip!

Met vriendelijke groet,

Adrie Heijnen, huisarts, collega’s en medewerkers

 

Videoconsultatie:

Wilt u zich alvast voorbereiden op een mogelijk videoconsult installeer dan alvast ZOOM.


Indien u niet eerder gebruik gemaakt heeft van ons videoconsult dient u via één van de onderstaande links eerst de benodigde software te installeren.

Videoconsult voor Apple:

https://zoom.us/client/latest/zoomusInstaller.pkg
Na het downloaden van de benodigde software kunt u de installatie starten vanuit uw downloads folder.

Videoconsult voor Windows10:
http://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Na het downloaden van de benodigde software kunt u de installatie starten vanuit uw downloads folder.

Videoconsult voor Apple IOS:

https://itunes.apple.com/us/app/id546505307

Videoconsult voor Android:
http://zoom.us/client/latest/zoom.apk

Videoconsult voor Chrome OS:
https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/hmbjbjdpkobdjplfobhljndfdfdipjhg?hl=en

 

LSP AANSLUITING

( overgenomen uit de nieuwsbrief januari 2020)

Juist nu in deze tijd van Corona crisis kan het van levensbelang zijn dat een spoedarts bij uw gegevens kan.

Mocht u het nog niet geregeld hebben, doe dat dan alsnog.

 

Aansluiting op LSP (Landelijk Schakel Punt)

LSP staat voor uitwisseling van uw gegevens tussen zorgverleners. Dat kan soms van levensbelang, mocht u bijvoorbeeld met spoed moeten worden opgenomen. Alleen zorgverleners kunnen via het Landelijk Schakel Punt uw belangrijkste medische gegevens inzien. Het systeem is daarvoor voldoende beveiligd.

Wij willen vanaf 2020 graag voor iedereen, die dat wil, deze mogelijkheid aanbieden.

Vier mogelijkheden om uw toestemming kenbaar te maken:

1)   * Via de website van de praktijk.

2)   * Invullen van het toestemmingsformulier uit de informatiefolder LSP, en deze in te leveren bij de assistente (informatiefolders zijn verkrijgbaar op de praktijk).

3)   * Toestemming geven via de portal van: www.volgjezorg.nl

4)   * Een mondelinge toestemming aan de assistente, kan per telefoon.