menu 
 ehealth 

Praktijkinformatie

Landelijk Schakelpunt (LSP - or National Exchange Point)

Our GP practice is connected to the Landelijk Schakelpunt (LSP - or National Exchange Point).
The LSP makes it possible for healthcare providers to exchange information about your health via the internet via a secure connection. The purpose of this is, in relevant situations, to be as well informed about your health as possible so the most adequate care can be provided to you.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP).
Het LSP maakt het voor zorgverleners mogelijk om via internet, via een beveiligde verbinding, gegevens over uw gezondheid met elkaar uit te wisselen. Het doel hiervan is om in relevante situaties zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over uw gezondheid zodat een zo adequaat mogelijke zorgverlening aan u geboden kan worden.

Vision

The general practitioners and other care providers in the practice function as initial points of contact for people with their primary health questions. Moreover, general practitioners play a central role within health care as a whole. We aim at providing integral, personalized, continual and safe care of high, evidence-based quality.

STD testing

Self-testing for chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis.

In the Netherlands much attention is paid to sexually transmitted diseases (STDs). In 2007, 11 % of heterosexual contacts who had an STD test, and 21 % of the men who have sex with men, were found to have an STD. 

Visie

De huisartsen en andere zorgverleners in de praktijk fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. De inzet is: integrale, persoonsgerichte, continue en veilige zorg te leveren van goede, zoveel mogelijk evidence-based, kwaliteit.