menu 
 ehealth 

Medewerkers

Adrie Heijnen
Adrie Heijnen
Huisarts


Adrie is al sinds 1987 werkzaam in deze praktijk. Eerst als een extra huisarts bij zijn voorganger Herman Kraamer. Vanaf 1991 heeft hij samen met Erik Hochheimer de praktijk overgenomen. Helaas moest Erik in 2005 voortijdig het beroep van huisarts vaarwel zeggen vanwege gezondheidsredenen.

Adrie heeft hierna een tijdlang de praktijk alleen gerund.  Van 2010 tot 2017 is een maatschap gevormd samen met Arjan de Meij. Vanaf oktober 2017 gaat Adrie verder als solist.  Adrie is van plan nog zeker wel 10 jaar te willen werken als huisarts.

Adrie heeft veel kennis op het gebied van Hiv en andere geslachtsziekten, (terminale) thuiszorg en is tevens werkzaam als seksuoloog.
Op dinsdagavond en woensdag houdt hij hiervoor extra spreekuur in een apart opgezet centrum: Seksuologie Centrum Amsterdam tevens in de Koestraat 5a.

Daarnaast is de praktijk sinds 1998 een opleidingspraktijk voor jonge huisartsen. Dit betekent in de praktijk dat er jaarlijks een andere arts in opleiding meewerkt. Hij hoopt dat iedereen net zoveel plezier beleeft aan deze groep jonge dokters als hij doet aan het opleiden van hen. Hoewel Adrie het persoonlijk contact met zijn patiënten hoog in het vaandel heeft staan, kan hij niet altijd zelf voor iedereen beschikbaar zijn. Goede zorg voor alle patiënten door alle medewerkers hoopt hij te waarborgen door er zorg te dragen dat het computersysteem up to date is, met daarbij oog te hebben voor de goede en juiste verslaglegging daarin, zodat goede zorg voor iedereen is gewaarborgd. (En zoals de meesten van jullie weten is hij een liefhebber van Apple computers).

Anne Conijn
Anne Conijn
huisarts

 

 

 

Catherine Puylaert
Huisarts i.o.

Catherine zal van juni 2019 tot juli 2020 werkzaam zijn als huisarts in opleiding in de praktijk. Na haar opleiding geneeskunde in Leiden, heeft ze werkervaring opgedaan op de afdeling chirurgie van het Zaans Medisch Centrum en interne geneeskunde en geriatrie in het Diakonessenziekenhuis te Utrecht/Zeist. Zij is in september 2017 gestart met de opleiding tot huisarts, omdat het voor haar duidelijk het mooiste en meest veelzijdige vak is binnen de geneeskunde. Zij woont al jaren in Amsterdam, samen met haar vriend Tim. Naast haar werk houdt ze van muziek maken en hardlopen.

 

Praktijkondersteuner - somatiek
Petra Stouten
Praktijkondersteuner-somatiek

 

Petra Stouten werkt 2 dagen in de week als praktijkondersteuner.
Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte, U kunt terecht voor:

  • Controle suikerziekte (Diabetes Mellitus II)
  • Hoge bloeddruk (hypertensie)
  • Astma/emfyseem (COPD)
  • Hart- en vaatziekten
  • Longfunctieonderzoek (spirometrie)
  • Adviezen voor stoppen met roken
  • Complexen zorgvragen bij ouderen
Brigitte Everaars
Brigitte Everaars
Doktersassistente

 

Brigitte is naast doktersassistente ook verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk.
Zij heeft een eigen spreekuur voor het verrichten van eenvoudige medische handelingen zoals oren uitspuiten, bloeddruk metingen, hechtingen verwijderen, wondverzorging, injecties toedienen, urinecontroles bij verdenking op een blaasontsteking en afname soa testmateriaal.

Brigitte verzorgt in principe ook de uitstrijkjes op baarmoederhalskanker.

Carine Reuser-Keller
Doktersassistente

Carine verricht eenvoudige medische handelingen zoals oren uitspuiten, bloeddruk metingen, hechtingen verwijderen, wondverzorging, injecties toedienen, urinecontroles bij verdenking op een blaasontsteking en afname soa testmateriaal.

POH-GGZ
Annemieke Maandag
Praktijkondersteuner GGZ

 

Annemieke werkt sinds 2017 voor huisartsenpraktijk Heijnen, zij ondersteunt, begeleidt en behandelt  (kortdurend) en verwijst zo nodig patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problemen. Zij werkt op de woensdag in de praktijk en het heeft de voorkeur dat verwijzing naar haar via de huisarts lopen.

Bij aanmeldklachten kan gedacht worden aan:
* somber voelen,
* angst, paniekgevoelens,
* stress en slaapproblemen,
* problemen op gebied van werk, studie, sociale contacten, opvoeding, ziek-zijn of
het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen.

Annemieke werkt sinds 1992 in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voordat zij bij Adrie Heijnen startte heeft ze 6 jaar bij een huisartsenpraktijk op IJburg gewerkt.
 
Zij is o.a. geschoold in cognitieve gedragstherapie, contextuele hulpverlening, emotieregulatietraining, dialectische gedragstherapie en verslavingszorg en is gecertificeerd POHggz.

Wanneer de problemen in kaart zijn gebracht bekijkt zij samen met u of u binnen de huisartsenpraktijk geholpen kunt worden of dat er andere behandeling nodig is.