menu 
 ehealth 

Praktijkinformatie

Missie

Onze huisartsenpraktijk biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan bewoners van een deel van het Centrum van Amsterdam, waaronder de Wallen, de Dam en de Nieuwmarkt buurt, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van haar patiënten.

SOA testen

Zelftest Chlamydia, Gonorroe, Trichomonas.

Er is in Nederland veel aandacht voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Bij 11 % van de heteroseksuele contacten die voor onderzoek op SOA kwamen, en bij 21 % van de mannen die seks hebben met mannen werd in 2007 een SOA gevonden. 

Telefonisch spreekuur

Een telefonisch consult is aan te vragen via de assistente, vooralsnog nog niet online.

U wordt teruggebeld tussen 12.30 en 13.00 of bij uitloop na 16.00 uur (mogelijk wordt in geval van drukte afgeweken van de afgesproken tijd).

Voor al uw andere vragen kunt u ook terecht bij de assistente tussen 08.00 - 11.00 en 13.00 - 16.30 uur

Wegblijftarief

Bent u verhinderd, zeg uw afspraak alstublieft op tijd af.

Het gebeurt dat patiënten zonder bericht weg blijven van hun afspraak in onze praktijk.
Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen het zogeheten wegblijftarief.

Wat is het wegblijftarief?

Complaints procedure

Are you dissatisfied with the care provided by our practice and would you like to express this?

To do our work properly it is important that you trust us and that you feel free to share your opinion with us.
If you have been dissatisfied with a contact with our practice, please let us know so we can discuss this with you and learn from it.

Testimonial for medical indication

A testimonial for medical indication is a written statement by a general practicioner, in which an impression based on medical data is given concerning the patient and his or her health with another purpose than treatment.

The Royal Dutch Medical Association (KNMG) recommends treating general practicioners not to give a testimonial for medical indication concerning one's own patients. However, a treating general practicioner may, with the patient's permission, provide factual medical information.

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over hoe wij u geholpen hebben en wilt u dit kenbaar maken?

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren is het van belang dat u ons vertrouwt en dat u zich vrij voelt om uw mening met ons te delen.
Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden na een contact met onze praktijk dan vernemen wij dit graag van u zodat wij dit met u kunnen bespreken en ervan kunnen leren.

Afgifte medische verklaring

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De KNMG adviseert behandelend artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten. Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken.