Klachtenprocedure

Mocht het gebeuren dat u geen goed gevoel heeft overgehouden over een behandeling bij onze huisartsenpraktijk en u wilt dit kenbaar maken, dan vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dit dan met u bespreken en ervan leren.

Wij verzoeken u om uw klacht aan te geven bij één van onze medewerkers. Mocht u het vervelend vinden om dit in persoon of telefonisch te doen dan kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier.
Na ontvangst van uw klacht neemt een van onze huisartsen uw klacht in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is.
Wij geven telefonisch of via een persoonlijke afspraak een reactie op uw klacht.

Het heeft onze voorkeur om met u in gesprek te gaan om te kijken of we er samen uit kunnen komen.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. De functionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan proberen te bemiddelen tussen partijen.
De klachtenfunctionaris is te bereiken middels het klachtenformulier op de website van de skge (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg) of via telefoonnummer 088 0229100.

Als u er met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.
Meer informatie kunt u vinden op de website van de skge.