Bloedafname en laboratoriumonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van klachten, het verloop van een ziekte of het resultaat van een behandeling, kan het nodig zijn dat de huisarts uw bloed, urine of ontlasting laat onderzoeken. Indien dit het geval is ontvangt u een aanvraagformulier voor onderzoek.

Voor de afname van bloed, ook bloedafname of bloedprikken genoemd, en het inleveren van urine of ontlasting kunt u terecht op maandag- t/m donderdagmorgen tussen 08.00 en 11.30 bij ons op de huisartsenpraktijk.

Indien voor het onderzoek nodig is dat u nuchter bent dan staat dit op het aanvraagformulier vermeld.
Een potje voor urine of ontlasting kunt u verkrijgen bij onze doktersassistenten.

Het afgenomen bloed en/of de ingeleverde urine of ontlasting wordt in een laboratorium onderzocht.
De huisarts ontvangt de uitslag van het onderzoek.