Covidvaccinaties najaarsronde 2023

Ingediend op donderdag 28 september 2023

Vanaf 2 oktober gaat de najaarsronde voor coronavaccinaties starten. Mensen met een verhoogd risico op complicaties en de groep die jaarlijks in aanmerking komt voor de griepprik kunnen de prik halen. De griepprik groep krijgt geen uitnodiging thuisgestuurd maar kan wel een afspraak plannen bij de GGD via planjeprik.nl of bellen naar 0800 7070.

Coronavaccinaties verlopen dus via de GGD, niet via de huisarts!!! Ook beslissen wij niet wie hier wel/niet voor in aanmerking komt.