GRIEPVACCINATIE/PNEUMOKOKKEN

Ingediend op woensdag 18 oktober 2023

Zaterdag 28 oktober 2023 gaan wij de jaarlijkse griepprik zetten. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tevens de pneumokok als u hiervoor geindiceerd bent. Neem u uitnodigingsbrief mee.