Praktijkondersteuner

Bij onze huisartsenpraktijk zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, meerdere POH's werkzaam en een SOH.

Een POH (Praktijk Ondersteuning Huisarts) controleert en begeleidt patiënten op specifieke aandachts-gebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.

U kunt terecht bij het POH-S spreekuur, en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • diabetes
  • hart- en vaatziekten
  • astma/COPD
  • indien u behoort tot de groep 'kwetsbare oudere'
  • stoppen met roken
 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheid Zorg)
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak.

U kunt terecht bij het SOH spreekuur via de assistente.

 • SOH spreekuur (Spreekuur Ondersteuning Huisarts)
 • U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • semi spoedeisende klachten

  • afhandelen van klein letsel en veel voorkomende klachten

  • PrEP zorg

  • Seksuele gezondheid

 

Afspraak maken
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk of gebruik maken van de online agenda in de patiëntenomgeving.
Het is ook mogelijk dat de praktijkondersteuner u schriftelijk uitnodigt om op het spreekuur te komen of een afspraak wil maken om bij u langs te komen.